Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych
I Katedra Psychiatrii