Nasz serwis korzysta z plików cookies, których stosowanie ma na celu ułatwienie nawigacji oraz dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika. Możliwe jest określenie warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies w przeglądarce użytkownika. Więcej na ten temat dowiesz się w dokumencie: Polityka Prywatności...
Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij Polityka Prywatności

Wydarzenia

Nagrody Rektora dla Nauczycieli Akademickich w 2011r. za osiągnięcia w 2010r. - przyznane

Dodano:2011-10-10

Uprzejmie zawiadamiam, że wnioski następujących autorów zostały wyróżnione nagrodą Rektora dla nauczycieli akademickich w 2011 roku, za osiągnięcia w roku 2010. Serdecznie gratuluję wszystkim i życzę sukcesów naukowych i dydaktycznych w przyszłości.

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski

 

Prof. dr hab. n. med. Danuta Piątowska
Nagroda za całokształt dorobku naukowego i dydaktycznego.

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Wochna-Sobańska
Nagroda za całokształt dorobku naukowego i dydaktycznego.

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Supady
Nagroda za całokształt dorobku naukowego i dydaktycznego.

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Dariusz Moczulski
Dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk
Dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Dr hab. n. med. Piotr Jurowski
Dr n. med. Jan Ruxer
Nagroda za: osiągnięcia dydaktyczne
Za redakcję i współautorstwo podręcznika "Diabetologia" w ramach serii "Wielka Interna".

Prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski
Nagroda za: osiągnięcia dydaktyczne
Podręcznik: "Medical rehabilitation in otorhinolaryngology for students of medicine and physiotherapy".

Prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski
Nagroda za: osiągnięcia dydaktyczne
Za redakcję podręcznika pt "Obesity and related comorbidities".

Dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
Dr hab. med. Katarzyna Bieganowska prof. nadzw.
Prof. dr hab. med. Piotr Kułakowski
Dr hab. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka
Dr med. Edward Koźluk
Dr med. Jacek Gajek
Dr med. Dorota Zyśko
Dr med. Agnieszka Piątkowska
Dr med. Monika Szewczuk-Bogusławska
Dr hab. med. Jerzy Rudnicki prof. nadzw.
Nagroda za: osiągnięcia dydaktyczne
Za redakcję i współautorstwo podręcznika "Omdlenia - od rozpoznania do leczenia" pod red. dr hab. med. Małgorzaty Lelonek Wyd. I (Wydawnictwo Termedia, 2010).

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Fabianowska-Majewska
Mgr inż. Agnieszka Kaufman-Szymczyk
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Bednarek
Dr n. med. Barbara Stefańska
Karolina Rudnicka
Katarzyna Majda 
Katarzyna Lubecka-Pietruszewska
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Cykl publikacji nt. roli analogów adenozyny (leków stosowanych w terapii białaczek) w epigenetycznej regulacji ekspresji wybranych genów supresorowych w komórkach linii nowotworowych.

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Gorąca
Mgr Aleksandra Piechota
Dr n. med. Elżbieta Ciejka
Mgr inż. Andrzej Polańczyk
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
Violetta Jachimowicz
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Publikacja: "Relationship of quality of life to dispositional optimism, health locus of control and self-efficacy in older subjects living in different environments".

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak
Dr n. med. Krzysztof Jamroziak
Dr n. med. Joanna Góra-Tybor
Dr n. med. Jerzy Z. Błoński
Beata Stella-Holowiecka Lech Konopka, Krzysztof Warzocha, Ilona Seferynska, Jarosław Piszcz, Malgorzata Calbecka, Aleksandra Kostyra, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Anna Dmoszyńska, Krystyna Zawilska, Andrzej Hellmann,Andrzej Zdunczyk, Stanislaw Potoczek, Magdalena Piotrowska, Krzysztof Lewandowski
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za pracę oryginalną w czasopiśmie o wysokim IF (17,793): "Comparison of Cladribine Plus Cyclophosphamide With Fludarabine Plus Cyclophosphamide As First-Line Therapy for Chronic Lymphocytic Leukemia: A Phase III Randomized Study by the Polish Adult Leukemia Group(PALG-CLL3 Study)."

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak
Dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
Dr n. med. Paweł Robak
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za pracę poglądową w czasopiśmie o wysokim IF (2,493): "Rituximab plus fludarabine and cyclophosphamide or other agents in chronic lymphocytic leukemia."

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za pracę poglądową w czasopiśmie: "How to improve the treatment outcome in chronic lymphocytic leukemia?"

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za artykuł redakcyjny: "Improving FCR immunochemotherapy in CLL."

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak
Współautorzy z innych ośrodków w Polsce i zagranicy: Anna Dmoszynska, Philippe Solal-Ce´ligny, Krzysztof Warzocha, Javier Loscertales,John Catalano, Boris V. Afanasiev, Loree Larratt, Christian H. Geisler, Marco Montillo, Ilya Zyuzgin,
Peter S. Ganly, Caroline Dartigeas, Andra´s Rosta, Jo¨rg Maurer, Myriam Mendila, M. Wayne Saville,Nancy Valente, Michael K. Wenger, and Sergey I. Moiseev
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za pracę oryginalną w czasopiśmie o wysokim IF (17,793): "Rituximab Plus Fludarabine and Cyclophosphamide Prolongs Progression-Free Survival Compared With Fludarabine and Cyclophosphamide Alone in Previously Treated Chronic Lymphocytic Leukemia".

Dr n. med. Jacek Śmigielski
Prof. dr hab. Marian Brocki
Dr n. med. Tomasz Szewczyk 
Prof. dr hab. Bogdan Modzelewski
Mandryka Yurij Klimczak Jerzy 
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Publikacja: "Gastric Perforation as a Complication after BioEnterics Intragastric Balloon Bariatric Treatment in Obese Patients?Synergy of Endoscopy and Videosurgery".

Prof. dr hab. n. med. Cezary Watała
Magdalena Łabieniec
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za publikację.

Prof. dr hab. n. med. Cezary Watała
Dr n. med. Magdalena Boncler
Edward Bald
Jana Muchowa,
Katarina Sebekova
Magdalena Łabieniec
Marek Nocuń
Olga Ulicna
Olga Vancowa
Rafał Głowacki
Teresa Gabryelak
Zdena Durackova
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za publikację.

Dr hab. n. farm. Bogusława Pietrzak
Prof. dr hab. Elżbieta Czarnecka
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za publikację.

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Helena Rotsztejn
Dr hab. n. med. Ewa Trznadel-Budźko
Mgr Barbara Juchniewicz
Lek. Marek Nadolski
Prof. dr hab. n. med. Wendorff Janusz
Dr hab. med. Barbara Kamer
Dr n. med. Frankowska Joanna
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Dr n. med. Karina Wierzbowska-Drabik
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa
Prof. Maria Krzemińska-Pakuła
Dr n. med. Ewa Trzos
Dr n. med. Tomasz Rechciński
Dr n. med. Paulina Wejner-Mik
Dr hab. n. med. Michał Plewka
Dr n. med. Radosław Kręcki
Prof. Jarosław Drożdż
Dr n. farm. Piotr Szcześniak
Dr n. med. Jan Z Peruga
Dr hab. n med. Piotr Lipiec
Dr n med. Jakub Foryś
Prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak
Lek. med. Karol Gołąbek
Dr n. med. Witold Pawłowski
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Dr n. med. Justyna Zajdel
Nagroda za: osiągnięcia dydaktyczne
Za cykl monografii z zakresu prawa medycznego.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Andrzejewska
Dr n. med. Anna Sitkiewicz
Dr hab. n. med. Przemysław Przewratil
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Dr hab. n. med. Piotr Białasiewicz
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Leszek Czupryniak
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak
Dr n. med. Maciej Pawłowski
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Loba
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Dr n. farm. Elżbieta Bruchajzer
Dr n. farm. Barbara Frydrych
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Sporny
Prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Szymańska
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Dr n. med. Maciej Pawłowski
Prof. dr hab. n. med. Janusz Strzelczyk
Marcin Wiszniewski, dr n. med.
Dariusz Szymański, dr n. med.
Jerzy Loba, prof. dr hab. med.
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za opublikowanie wyników długoletniej obserwacji otyłych chorych z cukrzycą typu 1 (insulinozależną) leczonych metodą chirurgicznego ominięcia żołądka (Roux-en-Y gastric by-pass).

Dr n. med. Jakub Kaźmierski
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Banach  (brak nagrody finans., nagroda M.Zdrowia)
Dr n. med. Maciej Kowman
Lek. med. Wojciech Fendler
Dr n. med. Piotr Okoński
Dr n. med. Andrzej Banyś
Prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz
Prof. Dimitri Mikhailidis
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Jaszewski
Prof. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Dr n. med. Lilianna Kulczycka
Prof. dr hab. n. med. Ewa Robak
Prof. dr hab. n. med. Anna Sysa-Jędrzejowska
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Zalewska-Janowska
Dr n. hum. Joanna Miniszewska
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl prac poświęconych jakości życia pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym.

Dr hab. n. med. Piotr Lipiec
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak
Dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski
Lek. med. Ewa Szymczyk
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Dr n. med. Agata Majos
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Ludomir Stefańczyk
Bogorodzki P.
Wolak T
Sapieha M
Olszycki M
Dr n. med. Krzysztof Tybor
Piatkowska-Janko E
Kurjata R,
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za: Opracowanie nowatorskiej techniki badania czynnościowego mózgu w rezonansie magnetycznym (f-MR) w oparciu o środki kontrastowe puli krwi.

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Berent
Dr Magdalena Konarzewska spoza
Dr hab. Witold Pepiński
Mgr Agata Jagiełło
Dr Magdalena Spólnicka
Dr Ireneusz Sołtyszewski
Prof. Andrzej Płucienniczak
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za publikację.

Dr hab. n. biol. Joanna Błaszkowska
Nagroda za: osiągnięcia naukowe

Prof. dr hab. n. med. Ewa Brzezińska-Błaszczyk
Dr n. med. Anna Misiak-Tłoczek
Dr n. med. Anna Pietrzak
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Czyż
Prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak
Dr n. biol. Małgorzata Sztiller-Sikorska
Dr n. med. Agata Szuławska-Mroczek
Dr n. farm. Wiesława Lewgowd
Mgr Marta Szumilak
Mgr inż. Kamila Koprowska
Dr n. med. Marta Stasiak  
Dr n. med. Karolina Lesiak-Mieczkowska  
Wirth S, Wallek AU, Zernickel A, Feil F, Brauchle C, Lorenz I-P
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Dr hab. n. med. Anna Dietrich-Muszalska
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
Bogdan Kontek (Katedra Biochemii Uniwersytet Łódzki)bez u
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Cykl publikacji (dwóch) dotyczących badań nad wpływem stresu oksydacyjnego w schizofrenii i wpływu leków przeciwpsychotycznych na peroksydację lipidów osocza.

Dr n. biol. Sylwia Grešner
Dr n. biol. Ewa Golańska
Prof. dr hab. n. med. Paweł P. Liberski
Dr n. med. Dominika Kulczycka-Wojdala
Dr n. med. Dariusz J. Jaskólski
Prof. dr hab. n. med. Wielisław Papierz  
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za publikację oryginalną.

Dr n. med. Piotr Grzelak
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Ludomir Stefańczyk
Dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Dr n. med. Agata Majos
Prof. dr hab. n. med. Janusz Strzelczyk
Dr n. med. Marek Olszycki
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za opracowanie nowych, nieinwazyjnych metod badania funkcji śródbłonka naczyń tętniczych w oparciu o nowatorską próbę wysiłkową. (cykl publikacji)

Dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk
Prof. dr hab. n. med. Piotr Smolewski
Dr n. med. Barbara Cebula-Obrzut
Prof. dr hab. Tadeusz Robak
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za publikację.

Dr n. med. Zbigniew Jabłonowski
Prof. dr hab n. med. Marek Sosnowski
Prof. dr hab. n. med. Jan Kuydowicz
Dr n. med. Elżbieta Jabłonowska
Dr n. biol. Karolina Przybyłowska
Dr n. med. Robert Kędzierski
Dr n. med. Agnieszka Kołacińska
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Miękoś
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Prace nt. zastosowania technik laserowych w urologii oraz dotyczące zaburzeń immunologicznych u chorych zarażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności.

Prof. dr hab. n. med. Anna Janecka
Dr n. med. Jakub Fichna
Dr n. med. Katarzyna Gach
Mgr inż. Renata Perlikowska
Mgr Anna Wyrębska
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za publikację o tematyce: "Poszukiwanie nowych analogów peptydów opioidowych o silnych właściwościach przeciwbólowych."

Prof. dr hab. n. med. Anna Janecka
Dr n. med. Jakub Fichna
Dr n. farm. Marek Różalski
Dr n. med. Kazimierz Studzian
Mgr inż. Renata Perlikowska
Mgr Anna Wyrębska
Prof dr hab Tomasz Janecki
Mgr Urszula Krajewska
do-Rego JC
Cravezic A
Toth G
Poels J
Vanden Broeck J
Storr M
Albrecht L
Wojciechowski J
Krawczyk H.
Albrecht A
Wolf WM
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji o tematyce: "Synteza. nowych związków o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych."

Prof. dr hab. n. med. Anna Janecka
Dr n. med. Katarzyna Gach
Dr n. med. Jakub Fichna
Dr n. med. Kazimierz Studzian
Dr n. farm. Marek Różalski
Mgr Anna Wyrębska
Prof dr hab Tomasz Janecki
Mgr Urszula Krajewska
do-Rego JC
Toth G
Albrecht L
Albrecht A
Czakó B
Marton J
Sipos A
Storr M
Delbro D
Berényi S
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji o tematyce: "Wpływ opioidów i laktonów seskwiterpenowych na proliferację komórek nowotworowych.."

Dr n. med. Bogdan Jegier
Dr n. biol. Katarzyna Kuba
Dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Jaszewski
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kurnatowski
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za publikację: "Mycotic DNA in non atherosclerotic aortic wall of coronary patients is associated with sICAM-1 expression", która ukazała się w Circulation Journal (IF 2,692 ).

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Marlena Juszczak
Dr n. med. Emilia Boczek-Leszczyk
Dr n. med. Bożena Stempniak
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl badań dotyczących wpływu wybranych neuropeptydów i ich analogów oraz melatoniny na proces uwalniania wazopresyny i oksytocyny z układu podwzgórze-część nerwowa przysadki szczura (badania in vivo oraz in vitro).

Dr n. chem. Bolesław Karwowski
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Dr n. farm. Anna Kilanowicz
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Sapota
Dr n. farm. Andrzej Daragó
Dr n. farm. Małgorzata Skrzypińska-Gawrysiak
Dr n. farm. Aneta Galoch
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Dr n. med. Jan Krakowiak
Dr n. med. Joanna Jerzyńska
Prof. dr hab. n. med. Iwona Stelmach
Dr hab. n. med. Włodzimierz Stelmach
Dr n. med. Tomasz Grzelewski
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za publikację.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Dr n. med. Maciej Kupczyk
Dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska
Dr n. med. Małgorzata Bocheńska-Marciniak
Zofia Kurmanowska
Brusasco V
Calverley PM
Dahl R
Costantini M
Engelstätter R
Monsó E
Papi A
Petruzzelli S
Sergio F
Trebas-Pietraś E
Varoli G
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl prac.

Dr n. med. Magdalena Kwaśniewska
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas
Dr n. med. Krystyna Kaczmarczyk-Chałas
Mgr Małgorzata Pikala
Prof. dr hab. med. Grażyna Broda
Prof. dr hab. med. Andrzej Pająk
Prof dr hab med. AndrzejTykarski
Dr hab. med. Krystyna Kozakiewicz
Dr hab. med. Tomasz Zdrojewski
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl prac oryginalnych z łącznym IF 6.344.

Dr hab. n. biol. prof. nadzw. Ireneusz Majsterek
Prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski
Dr n. biol. Karolina Przybyłowska
Prof. dr hab. n. med. Alina Morawiec-Sztandera
Prof. dr hab. Wojciech Młynarski
Dr hab. n. med. Wioletta Pietruszewska
Dr n. med. Hanna Zielińska-Bliźniewska
Mgr Anna Walczak (doktorantka)
Prof. dr hab. Jerzy Szaflik
Dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
Mgr Paweł Rusin
Dr n. med. Michał Kowalski
Dr n. biol. Tomasz Śliwiński
Dr hab Sławomir Jendrzejczyk
Mgr Łukasz Markiewicz
Dr n. med. Anna Zaleska-Żmijewska
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas
Dr n. med. Piotr Daniel
Dr n. med. Anna Mokrowiecka
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Mirosława Pietruczuk
Lek med. Bartosz Leśniowski
Mgr Anna Jasińska
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za publikację.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
Dr n. med. Beata Mianowska
Dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
Dr n. med. Iwona Pietrzak
Dr n. med. Agnieszka Zmysłowska
Dr n. med. Olga Wegner
Jolanta Tomczonek
Prof. dr hab. med. Jerzy Bodalski
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za opublikowanie wyników badania dotyczącego immunogenności preparatów insuliny ludzkiej w czasopiśmie o Impact Factor 2,6 (Pediaric Diabetes).

Dr n. med. Anna Mokrowiecka
Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas
Dr n. med. Dominik Pińkowski
Prof. Colin Johnson
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za publikację.

Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
Dr n. med. Aleksandra Lesiak
Prof. dr hab. n. med. Anna Sysa-Jędrzejowska
Prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka
Dr n. med. Jolanta Lukamowicz
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
Dr n. med. Izabela Klich
Dr hab. n. med. Jolanta Dorota Torzecka
Dr n. med. Anna Rychter
Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
Lek. med. Anna Chruściel
Prof. Daniel P. Mc Cauliffe
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Prof. dr hab. n. farm. Justyn Ochocki 59,
Dr n. farm. Maria Kasprzak
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Leszek Szmigiero
dr n. chem.Lilianna Chęcińska
Andrea Erxleben
dr hab. Elżbieta Zyner
Ariadna Garza-Ortiz
Jan Reedijk
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za publikację.

Dr hab. n. med. Elżbieta Pawłowska
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Joanna Szczepańska
Prof. dr hab. Janusz Błasiak
Dr n. biol. Tomasz Popławski
Dr n. med. Maria Wiśniewska-Jarosińska
Mgr Katarzyna Janik-Papis
Prof. dr hab. n. med. Jan Chojnacki
Mgr Dominika Książek
Dr Renata Krupa
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Dr n. farm. Dorota Piotrowska
Prof. dr hab. n. chem. Andrzej E. Wróblewski
Dr n. farm. Iwona E. Głowacka
Anna Piperno
Salvatore V. Giofre
Daniela Ianazzo
Robert Romeo
Giovanni Romeo
Ugo Chiacchio
Antonio Rescifina
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Dr n. med. Małgorzata Sidorkiewicz
Dr hab. n. med. Ewa Majda-Stanisławska
Dr hab. n. med. Anna Piekarska 
Prof. dr hab. n. med. Jacek Bartkowiak 
Mgr Barbara Jóźwiak
Mgr Barbara Durys
Dr n. med.Natalia Kościuk
Mgr Jadwiga Ciechowicz
Dr hab. n.med. prof. nadzw Ewa Majewska
Mgr Martyna Grek
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Dr hab. n. med. Beata Sikorska
Prof. dr hab. n. med. Paweł P. Liberski
Hauw JJ, Kopp N, Streichenberger N, Giraud P, Boellaard J, Budka H, Kovacs GG, Ironside J, Brown P.; autorzy zagraniczni, w sumie
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Słowikowska-Hilczer
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula
Dr n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska
Dr n. med. Katarzyna Marchlewska
Dr n. med. Elżbieta Oszukowska
Dr n. med. Eliza Filipiak
Dr n. med. Wojciech Kuzański
Prof. dr hab. n. med. Marek Sosnowski
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Niedzielski
Dr n. med. Anna Gumińska
Mgr zdr. publ. Edyta Kramek
Mgr poł. Sylwia Jastrzębska
Lek. med. Jan Karol Wolski
Dr n. med. Aleksandra Jeżela-Stanek
Dr n. med. Maria Szarras-Czapnik
Dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
Raymond J. Gibbons
Prof. Małgorzata Krajewska-Walasek
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Prof. dr hab. n. med. Iwona Stelmach
Dr n. med. Paweł Majak
Dr n. med. Błażej Rychlik
Dr. n. med. Łukasz Pułaski
Dr Andrzej Błauż
Dr n. med. Agnieszka Brzozowska
Dr n. med. Monika Bobrowska-Korzeniowska
Prof. dr hab n. med. Piotr Kuna
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za publikację.

Prof. dr hab. n. med. Iwona Stelmach
Dr n. med. Joanna Jerzyńska
Dr n. med. Paweł Majak
Lek. med. Małgorzata Olszowiec-Chlebna
Dr n. med. Joanna Kaczmarek-Woźniak
Dr n. med. Agnieszka Brzozowska
Dr n. med. Monika Bobrowska-Korzeniowska
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za publikację.

Dr n. med. Renata Talar-Wojnarowska
Dr n. med. Anita Gąsiorowska
Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas
Dr n. med. Marek Olakowski
lek. Andrzej Lekstan
prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za publikację.

Dr n. med. Jacek Treliński
Dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Krzysztof Chojnowski
Anna Krawczyńska
Agata Sakowicz
Tadeusz Pietrucha
Piotr Smolewski
Tadeusz Robak
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za pracę pt. ??Plasma levels of angiogenic factors and circulating endothelial cells in essential thrombocythemia; Correlation with cytoreductive therapy and JAK2-V617F mutational status?? opublikowaną w Leukemia and Lymphoma 2010;51:1727-1733.

Dr n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Słowikowska-Hilczer
Dr n. med. Katarzyna Marchlewska
Dr n. med. Elżbieta Oszukowska
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji

Dr n. med. Monika Witczak
Prof. dr hab. n. med. Jan Wilczyński
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Ferenc
Dr n. med. Iwona Kociszewska
Mgr Dobrosława Łopaczyńska
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za osiągnięcia naukowe dotyczące opublikowania pracy naukowo-badawczej o współczynniku impact factor wyższym od 2.

Dr n. med. Monika Witusik-Perkowska
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Rieske
Prof. dr hab. n. med. Piotr P. Liberski
Mgr Krystyna Hułas-Bigoszewska
Dr n.med.Magdalena Zakrzewska
Dr n. med. Robert Stawski
Dr n. med. Dominika Kulczycka-Wojdala
Michał Bieńkowski
Mgr Ewelina Stoczyńska-Fidelus
Dr n. biol. Sylwia M. Grešner
Dr n. med. Sylwester Piaskowski
Dr n. med. Dariusz J. Jaskólski
Prof dr hab. n. med. Wielisław Papierz
Dr hab. n. med. Krzysztof Zakrzewski
Dr n. med. Maciej Kolasa
James W. Ironside, CBE, BMSc, MBChB, FRCPath, FRCPEdin, FmedSci
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za publikację.

Dr hab. n. chem. prof. nadzw. Lucyna Woźniak
Dr n. chem. Marzena Wójcik
Mgr Izabela Burzyńska-Pędziwiatr
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za pracę przeglądową zatytułowaną "A Review of Natural and Synthetic Antioxidants Important for health and Longevity " opublikowaną w Current Medicinal Chemistry.

Dr hab. n. chem. prof. nadzw. Lucyna Woźniak
Dr n. chem. Marzena Wójcik
Mgr Katarzyna Mac-Marcjanek
Mgr Andrzej Zieleniak
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji przeglądowych dotyczących roli ludzkich białek PPAR-? i SIRT1 w regulacji gospodarki węglowodanowo-lipidowej w cukrzycy typu 2.

Dr hab. n. chem. prof. nadzw. Lucyna Woźniak
Dr n. chem. Małgorzata Bukowiecka-Matusiak
Mgr Izabela Burzyńska-Pędziwiatr
Wojciech J. Stec, prof.
Zbigniew Kamiński, prof.
Marcin Góra, mgr
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji dotyczących syntezy i właściwości modyfikowanych oligonukleotydów.

Dr n. chem. Marzena Wójcik
Wojciech J. Stec, prof.
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za publikację oryginalną zatytułowaną "The effect of divalent cations on the catalytic activity of the human plasma 3?-exonuclease" opublikowaną w Biometals.

Dr n. chem. Marzena Wójcik
Dr hab. n. chem. prof. nadzw. Lucyna Woźniak
Mgr Andrzej Zieleniak
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za pracę przeglądową zatytułowaną "New insight into A1 adenosine receptors in diabetes treatment" opublikowaną w Current Pharmaceutical Design.

Prof. dr hab. n. med. Ludmiła Żylińska
Mgr inż. Tomasz Boczek
Dr n. biol. Joanna Taha
Dr n. med. Iwona Kowalska
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Niewiarowska
Dr n. med. Magdalena Wiktorska
Dr n. med. Izabela Sacewicz-Hofman
Mgr inż. Bożena Ferenc
Mgr Monika Sobczak
Dr Anna Kozaczuk
Gorres KL
Yu M
Hung LW
Cooper D
Joachimiak A
Raines RT
Derewenda U
Derewenda ZS
Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl 4 publikacji dotyczących tematu: Potencjał ochronny komórek - mechanizmy regulacyjne i adaptacyjne.

Prof. dr hab. n. med. Paweł P. Liberski
Nagroda za: osiągnięcia promujące uczelnię
Prowadzenie współpracy z ośrodkami międzynarodowymi, w tym z laboratorium laureata Nagrody Nobla Kurta Wüthricha, co zaowocowało publikacjami (IF: 30,205).

Dr hab. n. chem. prof. nadzw. Aleksander Kufelnicki
Dr hab. n. farm. prof. nadzw. Elżbieta Budzisz
Dr n. farm. Magdalena Woźniczka
Dr n. farm. Mirosława Świątek
Dr n. farm. Marta Lichawska
Dr hab. n. farm. prof. nadzw. Kazimiera Henryka Bodek
Dr n. farm. Jolanta Jaciubek-Rosińska
Dr n. farm. Marek Pająk
Dr n. farm. Jan Jaszczak
Dr Lilianna Chęcińska
Dr Magdalena Miernicka
Prof. dr hab. Stefan Lis
Dr Małgorzata Kaczmarek
Prof. Igor O. Fritsky
Dr Tatiana Yu. Silva
Dr Inna F. Golovaneva
Prof. Rostsislav Lampeka
Dr Stefania Tomyn
Dr Ruslan V. Nedelkov
Prof. Matti Haukka
Priv. Doz. Günther Meinrath

Nagroda za: osiągnięcia naukowe
Za cykl publikacji.

Dr hab. n. chem. prof. nadzw. Aleksander Kufelnicki
Dr n. przyr. Marian Surma
Nagroda za: Osiągnięcia dydaktyczne
Za współautorstwo rozdziału podręcznika akademickiego.

Prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Mikiciuk-Olasik
Dr n. farm. Paweł Szymański
Dr n. farm. Urszula Kurczewska
Nagroda za: osiągnięcia promujące uczelnię
Za kształtowanie wizerunku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jako nowoczesnej uczelni medycznej poprzez wdrażanie programów kształcenia z zakresu medycyny i farmacji metodą e-learning.

Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski
Nagroda za: Osiągnięcia dydaktyczne
Za podręcznik "Chirurgia Onkologiczna" T.1-4 Red. Arkadiusz Jeziorski i wsp. Wyd. PZWL, Warszawa  2010.

Dr n. med. Maciej Salagierski
Nagroda za: osiągnięcia promujące uczelnię.

Prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof W. Zieliński
Prof. zw. dr hab. n. med. Marian Brocki
Prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak
Dr n. med. Andrzej Wiśniewski
Nagroda za: osiągnięcia dydaktyczne
Za podręcznik "Patologia obrażeń i schorzeń wywołanych bronią w działaniach wojennych i terrorystycznych".

Drukuj stronę